Menu
  • Home
  • Badkamers

Garantie

Keizers verkoopt producten van diverse merken, die elk een andere garantietermijn hanteren. Wilt u graag weten wat voor u geldt, aarzel niet en neem dan contact op. Wij zullen dan van de desbetreffende leverancier de garantietermijn doorgeven aan u. Keizers verleent garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden, die hier geraadpleegd kunnen worden.

 

 

Garantievoorwaarden

1. Definities

Productfout: de door diens toeleveranciers vastgestelde defecten aan de producten.

Keizers Tegels & Sanitair : Bouwmarkt en andere winkel in bouwmaterialen die staat ingeschreven onder nummer 70438048 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Producten: Alle producten die door Keizers Tegels & Sanitair verkocht worden.

Website: www.keizerssanitair.nl

2. Toepasselijkheid

Keizers Tegels & Sanitair geeft garantie op producten overeenkomstig deze garantievoorwaarden. Op de dienstverlening verricht door Keizers Tegels & Sanitair onder deze garantievoorwaarden zijn de servicevoorwaarden van toepassing die hier geraadpleegd kunnen worden.

3. Garantietermijn

3.1 Keizers Tegels & Sanitair heeft producten van diverse merken, die elk een andere garantietermijn hanteren. Wilt u graag weten wat voor uw geldt, aarzel niet en neem dan contact op. Wij zullen dan van de desbetreffende leverancier de garantietermijn doorgeven aan u.

3.2 Na levering van onderdelen of een reparatie bij een productfout wordt de garantietermijn niet verlengd.

3.3 Zichtbare gebreken in het geleverde dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; bij aflevering dient dit op het meegeleverde document c.q. de vrachtbrief/afleveringsbon te worden aangetekend bij gebreke waarvan verkoper reclames hierover niet behoeft te accepteren. Gebreken in het geleverde die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.

4. Garantieregeling

Alle gebreken aan producten die aantoonbaar op een productfout terug te voeren zijn en zijn ontstaan binnen de garantietermijn, worden door Keizers Tegels & Sanitair kosteloos hersteld met inachtneming van de onderstaande voorwaarden, mits de gebreken na constatering ervan bij Keizers Tegels & Sanitair worden gemeld.

4.1 Het herstel van gebreken geschiedt zodanig, dat defecte onderdelen ter beoordeling van Keizers Tegels & Sanitair worden gerepareerd of door nieuwe onderdelen worden vervangen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal Keizers Tegels & Sanitair de daadwerkelijk betaalde vergoeding voor het product restitueren.

4.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie:

• Indien het product niet correct is geïnstalleerd, onderhouden of gerepareerd;

• Indien het defect is veroorzaakt door incorrecte bediening of incorrect gebruik van  het product;

• Indien er sprake is van vervuiling ontstaan door vervuilde waterleidingen (bijv. verstopping door bouwgruis);

• Indien het defect is ontstaan doordat er geen of verkeerd onderhoud is uitgevoerd;

• Indien er andere reserveonderdelen dan die van de fabrikant worden gebruikt tijdens reparaties of onderhoud van het product;

• Indien het defect is veroorzaakt door transport of installatie van het product;

• Indien het oppervlak is bekrast;

• Indien het product een (ex)showroommodel, veilingaankoop o.i.d. betreft;

• Indien verbruiksgoederen (zoals filters, filterpatronen, beluchters of batterijen) of materialen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals afdichtingen of slangen), leeg, beschadigd of niet gemonteerd zijn;

• Indien het defect is veroorzaakt doordat kwetsbare onderdelen (zoals glas of lampen) zijn gebroken;

• Indien het defect ontstaat door agressieve invloeden van buitenaf (zoals chemicaliën, reinigingsmiddelen of inwerking van zonlicht), of indien het defect is veroorzaakt door specifieke invloeden van buitenaf (bijv. een te hoge of lage druk in de waterleiding of te veel/te weinig spanning op de elektrische aansluiting);

• Indien het defect is veroorzaakt doordat de eindgebruiker of derden zich schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk toebrengen van schade of wanneer er sprake is van grove nalatigheid;

• Indien het product niet correct is geïnstalleerd door een erkend installateur en niet is behandeld volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant.

4.3 De gedemonteerde en defecte onderdelen/producten moeten onder begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan Luca Sanitair, naar het adres zoals vermeld op de website. Tenzij Luca Sanitair anders vermeld in zijn berichtgeving.

5. Aanspraak op garantie

Om aanspraak te maken op de garantie moet de originele afleverbon/factuur, met daarop duidelijk leesbaar de aankoopdatum, ordernummer en artikelnummer, van het betreffende product aan Keizers Tegels & Sanitair worden getoond. De garantietermijn wordt bij nalevering van onderdelen of een reparatie bij een productfout binnen de garantietermijn niet verlengd.

Servicevoorwaarden

1. Definities

Garantievoorwaarden: de garantievoorwaarden van Keizers Tegels & Sanitair die hier geraadpleegd kunnen worden.

Keizers Tegels & Sanitair : Bouwmarkt en andere winkel in bouwmaterialen die staat ingeschreven onder nummer 70438048 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Producten: Alle producten die door Keizers Tegels & Sanitair verkocht worden.

Voorwaarden: deze servicevoorwaarden.

Website: www.keizerssanitair.nl

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onder de garantievoorwaarden of buiten de garantie uitgevoerde reparaties.

3. Aanvraag

Een serviceverzoek kan aangevraagd worden via het serviceformulier op de website.

4. Onderzoek

Keizers Tegels & Sanitair zal het ingekomen serviceverzoek beoordelen en onderzoek verrichten om de oorzaak van de storing of het gebrek vast te stellen en om te bepalen of een eventueel gebrek al dan niet onder de garantie valt. Keizers Tegels & Sanitair zal daarnaast beoordelen of het product volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant is toegepast.

Keizers Tegels & Sanitair zal, op basis van de uitkomst van het onderzoek en ter beoordeling door Keizers Tegels & Sanitair, aan uw serviceverzoek voldoen door middel van het geven van telefonisch of schriftelijk advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. Indien blijkt dat het product niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksvoorschriften is gebruikt, verricht Keizers Tegels & Sanitair de reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Betaling

De betaling geschiedt middels een facturatie aan de opdrachtgever/dealer.

 

Ervaar het zelf in
ons experience center

Afspraak maken
Keizers Tegels & Sanitair
Nijverheidsstraat 58
7575 BK Oldenzaal
T: 0541 - 20 00 04
E: info@keizerssanitair.nl
  • Ma:Gesloten
  • Di:10:00 - 17:00 uur
  • Wo:10:00 - 17:00 uur
  • Do:10:00 - 17:00 uur
  • Vr:10:00 - 17:00 uur
  • Za:10:00 - 17:00 uur
  • Zo:Gesloten
  • Feestdagen:Bekijk hier
Privacy & cookieverklaringAlgemene voorwaarden

© 2023 Keizers - Tegels & Sanitair